• +420 725 906 495

Jak správně vybrat vzduchové tepelné čerpadlo

Před výběrem vzduchového tepelného čerpadla nebo jakéhokoli druhu topného zařízení je důležité identifikovat klíčové faktory, které umožní vybrat to nejlepší zařízení podle Vašich potřeb.


Před výběrem vzduchového tepelného čerpadla je nutné objasnit následující body:

Velikost vytápěné plochy v metrech čtverečních.
Tepelné čerpadlo chcete použít jako hlavní nebo pouze jako pomocné topení.
Vytápěný dům je stálý nebo jen sezonální (funkce chata).
Jakou teplotu chcete v místnosti udržet.
Kvalita vnitřního vzduchu (plazmové filtry, ionizátor, UV filtr).
Jakou cenu akceptujete za vzduchové tepelné čerpadlo.
Hlučnost – zda chcete velmi tiché tepelné čerpadlo.
Design – chcete zařízení s hezkým designem, nebo praktičnost je důležitější?
COP nebo faktor účinnosti.

Samozřejmě musíte brát v úvahu i to, jestli dům/apartmán/chatu navštivujete jen občas, nebo trvale.
Jak správně vybrat vzduchové tepelné čerpadlo

Some FAQ’s

 • Jaký je koeficient výkonu tepelného čerpadla?
  Topný faktor nebo COP je hodnota/číslo, který vyjadřuje poměr mezi výkonem tepelného čerpadla a odebrané elektrické energie. Čím je tento koeficient vyšší, tím jsou nižší náklady na vytápění.

    COP = Vytvořené teplo musí být vyděleno spotřebovanou elektřinou. Takže v případě hodnoty COP 4 to znamená, že tepelné čerpadlo vytvořilo 4kWh tepla s použitím 1kWh elektrické energie.

    Tepelné čerpadlo je jedním z nejúčinnějších topných zařízení. Například u elektrického ohřívače hodnota COP je maximálně 1, tj. 1 kWh teplo pomocí 1 kWh elektřiny. Hodnota COP je uvedena v katalozích certifikovaných Euroventem (v případě, že venkovní teplota je +7°C a vnitřní teplota je 20°C a zařízení pracuje na plný výkon). Pokud se tyto podmínky změní, změní se i tepelný výkon zařízení.
 • Jak porovnat různé nabídky?
  Při prvním nákupu tepelného čerpadla můžete mít mnoho otázek a může být obtížné učinit konečné rozhodnutí, protože na trhu je k dispozici velmi široká nabídka vzduchových tepelných čerpadel. Pro snadnější výběr Cooper&Hunter vytvořil tento článek.

    Tepelné čerpadlo se prodává podle velikosti plochy, která má být vytápěna, a podle toho také prodejci nabízejí tepelné čerpadla za různé ceny. Cenový rozdíl je způsoben rozdílem energetického výkonu tepelného čerpadla určeného pro stejnou vytápěnou plochu, podle potřeby tepla na 1 m2.

    Při porovnávání různých zařízení je lepší se spoléhat na jmenovitou kapacitu, protože zásady výpočtu jsou u všech výrobců stejné. Cena různých zařízení může být porovnána pouze v případě, že mají stejnou tepelnou kapacitu za stejných podmínek, což znamená stejný jmenovitý výkon. Obvykle jsou zařízení s menší kapacitou lacinější.
 • Tepelný výkon tepelného čerpadla závisí na venkovní teplotě.
  Vzhledem k tomu, že tepelný výkon tepelného čerpadla se mění spolu se změnou vnější teploty, je nutné zkontrolovat tepelný výkon čerpadel různých výrobců při poklesu venkovní teploty. Může se stát, že na první pohled, kdy venkovní teplota klesne, tepelný výkon zařízení s nejvyšší účinností klesá rychleji ve srovnání s jinými zařízeními. To znamená, že účinnost zařízení může být vysoká, ale skutečné finanční úspory jsou nižší než u méně efektivního zařízení. Proto je nutné sledovat změnu tepelného výkonu při změnách venkovní teploty. Například vždy se vyplatí zeptat se prodavače, kolik tepla vytvoří tepelné čerpadlo při venkovní teplotě -15°C. Tento parametr je obzvláště důležité vzít v úvahu v případě, že plánujete budovu vytápět tepelným čerpadlem po většinu topného období, nebo v této době nechcete požít žádné jiné topné řešení.
 • Hlučnost tepelného čerpadla.
  Hladina hluku je parametr, který se na první pohled zdá nevýznamným, ale po instalaci tepelného čerpadla se stane hned důležitým. Hladina hluku může být opravdu nepříjemná a tento parametr se musí vzít v úvahu při výběru tepelného čerpadla určeného pro vytápění obytných prostor. Při porovnání kapacit a účinnosti zařízení nabízených různými výrobci, si můžete všimnout, že některá zařízení s vyšší hladinou hlučnosti mají stejnou výkonnost, nebo dokonce i vyšší hodnotu COP. Na trhu však existují zařízení, která zaručují vysokou účinnost při nízké hladině hluku. Při nákupu se vždy snažte koupit zařízení s co nejmenší hladinou hluku.
 • Jak vybrat výkon vzduchového tepelného čerpadla?
  Výkon tepelného čerpadla je jedním z nejdůležitějších parametrů.
  Při výběru výkonu je třeba vzít v úvahu následující faktory:
  Velikost obytné budovy, izolace, dispozice, kde je technicky možné namontovat vnitřní a venkovní jednotky.
  Jaká teplota bude v místnosti udržována.
  Chcete-li chladit vzduch v létě.
  Jaký topný systém chcete použít s tepelným čerpadlem vzduchu.


  Ja třeba vzít také v úvahu, že izolační stav domu/budovy je také důležitá při výběru tepelného čerpadla. V případě špatné tepelné izolace je třeba zvolit čerpadlo s vyšší jmenovitou kapacitou a v případě velmi dobré tepelné izolace je možné pomocí stejného čerpadla ohřát větší plochu.

  Jemnovitý výkon Dobrá izolace Izolace Bad insulation
  3,6 kW 105 m² 80 m² 45 m²
  4,8 kW 150 m² 100 m² 55 m²
  6,0 kW 185 m² 140 m² 70 m²


  Výběr výkonu by měl být založen na skutečnosti, že průměrná energetická náročnost soukromého domu v Estonsku je 60-70 W/m2. V případě novějších budov, kde se používají moderní materiály, lze vzít v úvahu 45 W/m2.
 • INVERTER nebo SPLITOVÉ ZAŘÍZENÍ?
  Díky inverterové technologii, která ovládá hladký chod čerpadla, teplota vytvářeného tepla je mnohem homogennější při použití inverteru, což je mnohem pohodlnější než běžné splitové (on/off) zařízení. Splitové zařízení fouká studený nebo teplý vzduch při plném výkonu pouze do dosažení dané teploty v místnosti. Potom se samo vypne a pouze v případě poklesu teploty se znovu zapne. Protože kompresor se nesmí příliš často vypínat, výsledné teplotní rozdíly jsou nepříjemné. Lidské tělo je citlivé na pokles teploty až 1°C. Obvykle při použití splitového zařízení se teplota změní o víc než 2°C. V případě inverterů stojí za zmínku, že zařízení jsme vyrobili prvně pro severské země a mají tovární vybavení se zimním zařízením.
 • Co je zimní zařízení?
  Zimní zařízení obsahuje dva kabely a jeden termostat, který kontroluje chod kabelů tak, aby jejich spotřeba elektřiny byla co nejnižší. Spodní topný kabel musí být namontován na spodní vnější části zařízení, takto se voda vznikající v důsledku zpětného přívodu může vypustit a nezamrzne na spodní části čerpadla. Pokud není nainstalován spodní trubkový ohřívač, tak voda vznikající v cirkulačním procesu v chladném počasí zamrzne a sníží se účinnost externího tepelného výměníku. Trubkový ohřívač kompresoru zajišťuje nutnou provozní teplotu kompresorového oleje. Toto je předpoklad pro dlouhou životnost kompresoru. Topný kabel kompresoru není součástí zimního zařízení, pokud to výrobce nenaznačí dopředu. Obvykle to chybí u lacinějších čerpadel. Chod kabelů je kontrolován termostatem, který zapne kabel v případě, kdy je počasí chladnější, a také vypne, když se venku oteplí, což vede k výrazné úspoře energie.

  Bohužel je zimní zařízení na trhu nabízeno jako druh příslušenství. Při prodeji tepelných čerpadel v Estonskumusí být dostupnost zimního vybavení samozřejmá tak, jako dostupnost volantu. Tepelné čerpadlo se především kupuje pro vytápění při nízkých teplotách. Při nákupu čerpadla je třeba věnovat pozornost minimální venkovní teplotě, při které bude tepelné čerpadlo provozováno v režimu topení.

Umístění

Klimatycoon s.r.o.
639 00 Brno,
Pražákova 1008/69

Služby zákazníkům

office@chklima.cz

Napište nám email

office@chklima.cz